زیست‌شناسی از علوم طبیعی و دانش مربوط به مطالعه جانداران زنده است. این دانش به بررسی ویژگی‌ها و رفتار سازواره‌ها، چگونگی پیدایش گونه‌ها و افراد، و نیز به بررسی برهمکنش جانداران با یکدیگر و محیط پیرامونشان می‌پردازد.زیست‌شناسی شامل موضوعات وسیعی است که دارای تقسیم‌بندی بسیاری از مباحث و رشته‌های مختلف است.از جمله مهم ترین موضوعات آن عبارت از پنج اصل به‌هم‌وابسته است که می توان آن‌ها را اساس زیست شناسی نامید

ü        سلول‌ها به عنوان واحد اصلی حیات هستند.
ü        گونه های جدید و صفات موروثی، محصول تکامل هستند.
ü        ژن‌ها واحد اصلی وراثت هستند.
ü        ارگانیسم‌ها محیط داخلی خود را برای حفظ یک وضعیت پایدار و ثابت، حفظ می‌کنند.
ü        موجودات زنده انرژی مصرف می‌کنند و آن را به صورت دیگری تبدیل می‌کنند.

خلاصه :
زیست شناسی طیف گسترده ای از رشته های علمیست که اغلب رشته های علمی
 مستقل به حساب می آیند. روی هم رفته زیست شناسان حیات را از روی دامنه وسیعی از شاخص ها مورد مطالعه قرار‌‌‌‌‌می‌دهند. در مقیاس ذره ای و مولکولی، زندگی مورد بررسی زیست شناسی مولکولی، زیست شیمی و علم وراثت مولکولی است.

 

لطفا اندیشه و نظر خود را در قسمت نظرات اعلام کرده و بنویسید.