۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مارپیچ آلفا» ثبت شده است

تروپومیوزین

تروپومیوزین آلفا-مارپیچ پروتئین مارپیچ دو رشته ای موجود در شبکه رشته ای سلول ها است.

میوزین و اکتین اسکلت

تمام موجودات زنده شامل ساختارهایی هستند که تمامیت جسمی به سلول های خود را دارند. این سازه در مجموع به عنوان اسکلت سلولی شناخته شده است، و یکی از مهمترین و سیستم های قدیمی پلیمر رشته اکتین پروتئین است. ساختار دوم از پروتئین، تروپومیوزین ، بخشی جدایی ناپذیر از ترین رشته های اکتین در حیوانات است.

تروپومیوزین یک خانواده بزرگ از اجزای جدایی ناپذیر از رشته های اکتین  است که نقش مهمی در تنظیم عملکرد رشته های اکتین در هر دو عضله و سلول های غیر ماهیچه ای بازی می کند. این پروتئین ها حالت های مختلفی دارند از میله ای شکل گرفته تا ساختارهای داغ سیم پیچ یا هومو-دیمر که در طول شیار α-مارپیچ از ترین رشته های اکتین دروغ است. تعامل در امتداد طول رشته اکتین رخ می دهد.

ادامه مطلب...
۲۰ شهریور ۹۵ ، ۲۱:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Admin

عوامل پایداری پروتئین ها

لطفا برای بهتر شدن شرایط داروسازی کشور و بهبود سلامت عمومی ایران در نظر سنجی زیر شرکت کنید.
کلیک کنیدعوامل پایداری پروتئین ها
 
ساختار اول: اسید های آمینه به وسیله ی پیوند پپتیدی به هم متصل می شوند تا زنجیره های پلی پپتیدی را تشکیل دهند.علت پایداری : پیوند پپتیدی
ساختار دوم : زنجیره ها میتونن به صورت ساختار های منظم تاخوردگی پیدا کنن.مثل مارپیچ آلفا و صفحه ی بتا.علت پایداری : ساختار دوم دو ساختار تکرار شونده به نام های مارپیچ آلفا و صفحه ی بتا دارد.مارپیچ آلفا و صفحه ب بتا و پیچش توسط یک الگوی منظم از پیوند های هیدروژنی تشکیل میشن که بین گروه های n-h و c=o اسید های آمینه ای که در یک توالی خطی پپتیدی نزدیک هم قرار دارند ایجاد میشه.
ساختار سوم : پروتیین هایی که در آب محلول هستند با ساختار های فشرده با هسته های غیرقطبی تا میخورند.علت پایداری :یک سیستم زمانی به لحاظ ترمودینامیکی پایدار تره که گروه های آب گریزش به جای پراکنده شدن در آب ، جمع بشن.که به الگوی پیوند دی سولفید هم مرتبطه که خودتون دربارش بحث کردید.
ساختار چهارم: زنجیره های پلی پپتیدی میتونن به صورت ساختار های چند زیر واحدی کنار هم جمع بشن.
ساختار چهارم به نظام خاصی که بین زیر واحد ها برقرار میشود و به ماهیت برهمکنش هایشان مربوط می باشد.


Raines graphic 2.JPG (1500×1125) 

ادامه مطلب...
۲۷ تیر ۹۵ ، ۱۴:۱۲ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
Admin

ساختمان اول تا چهارم پروتئین ها

لطفا برای بهتر شدن شرایط داروسازی کشور و بهبود سلامت عمومی ایران در نظر سنجی زیر شرکت کنید.
کلیک کنیدپروتئین ها در چهار سطح طبقه بندی می شوند.

1) توالی اسید آمینه ای

2) ارتباط اسید آمینه های i , i+4 (صفحات چین دار بتا و مارپیچ آلفا) (ارتباط ساختمان اول با خودش)

3)ارتباط چند مارپیچ آلفا با یکدیگر و با صفحات چین دار بتا (ارتباط چند ساختمان دوم)

4) در صورت داشتن چند زنجیره پلی پپتیدی (ارتباط چند ساختمان سوم) 

هر سطح از این ساختمان ها پایه گذار سطح بعدی هستند و سطح n وابسته است به سطح های کوچکتر از n


ادامه مطلب...
۲۲ خرداد ۹۳ ، ۱۶:۳۱ ۱۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Admin