نَهَنج یا تالاموس یکی از سازواره‌های دستگاه کناره‌ای (دستگاه کناره‌ای) در مغز است.

 

تحریک هسته‌های میانی، پسین و پیشین نهنج به دگرگونی در پاسخ‌های احساسی می‌انجامد. ولی اهمیت این هسته‌ها در تنظیم رفتارهای احساسی به واسطه خود نهنج نیست بلکه به چرایی ارتباط این هسته‌ها با دیگر سازه‌های دستگاه کناره‌ای می‌باشد.

تالاموس به تقویت پیام‌های حسی می‌پردازد و آنها را به قشر مخ می‌فرستد.

 

تالاموس مجموعه نورن هایی است به شکل تخم مرغ که در دو طرف بطن سوم و پایین بطن های جانبی قرار گرفته است . ماده سفیدی که به صورت تیغه ای مانند نزدیک به قسمت داخلی تالاموس وجود دارد .و در جلو به دو شاخه تقسیم می شود . تالاموس را به چند قطعه تقسیم می کنند .

 

هسته قدامی : که بین دو شاخه ماده سفید در جلو تالاموس واقع شده  است.

 

هسته پشتی میانی که در داخل قرار گرفته . ، هسته های کوچک ( بین لایه ای )) که در داخل ماده سفید تیغه مانند جای دارند و بقیه هسته ها که قسمت اعظم تالاموس را تشکیل می دهند و در خارج تیغه هستند . این دسته از دسته ها از جلو به عقب عبارتند از : هسته ( شکمی قدامی ) ، هسته ( شکمی  جانبی ) ، هسته  ( شکمی خلفی جانبی ) ، هسته ( شکمی خلفی میانی ) که در داخل هسته شکمی خلفی جانبی قرار دارد و هسته پولوینار که خلفی ترین هسته تالاموس است .

تالاموس با دستگاههای حسی . دستگاه حرکتی . دستگاه تعادل ، دستگاه کناری ، دستگاه ضبط مغز و دستگاه بیداری نگهدارنده مغز در ارتباط است و در تمام این اعمال دخالت موثر دارد .

 

تمام حس ها بجز حس بویایی ابتدا به تالاموس می آیند و سپس به ناحیه مربوط به خود در قشر مغز می روند .

 

ضایعه تالاموس

ضایعات تالاموس در دریافت تمام حسها ( بجز حس بویایی ) حرکت ، تعادل حرکت ، عواطف ، حافظه و هوشیاری ، اختلال ایجاد می نمایند .

خونریزی مغزی که بیشتر در جریان بالا رفتن فشار خون  عارض میگردد باعث این ضایعه است.


منابع

کتاب آناتومی گری

کتاب بافت شناسی جان کوئیرا

لطفا در نظر سنجی وبسایت شرکت کنید و در صورت امکان اندیشه خود را در ارتباط با این مطلب در قسمت نظرات بنویسید.